Buss

Dersom det er behov for skyss med buss til bane 51 og 52, ber me laga om å ta kontakt med post@etnecup.no i forkant av Etnecup helga. Dersom det dukker opp utfordringar under cuphelga, ber me om at sekreteriatet på Skakke vert kontakta igod tid før kampen. Me vil då forsøke å ordne dette så godt det lar seg gjere