Busstider

Dersom bussrutene gjer det vanskelig å få kabalen til å gå saman, ber me laga om å ta kontakt med post@etnecup.no i forkant av Etnecup helga. Dersom det dukker opp utfordringar under cuphelga, ber me om at sekreteriatet på Skakke vert kontakta igod tid før kampen. Me vil då forsøke å ordne dette så godt det lar seg gjere

Busstider Etne Cup