Banar

Me disponerar 3 grasbanar, 1 kunstgrasbane og nokre areal på grus for 7`er og 5`er fotball som me har i reserve.  

1.  Gras (5`er)
2.  Gras (5`er)
3.  Gras (5`er)
4.  Gras (7`er)
5.  Gras (7`er)
6.  Kunstgras (7`er)
7.  Kunstgras (7`er)
8.  Kunstgras (7`er)
9.  Engebanen Gras (7`er)
10. Engebanen Gras(7`er)
11. Engebanen Gras(7`er)
12. Grus (reservebane)
13. Grus (reservebane)
14. Gras - Finalebane (9`er)
15. Gras (Steinsvollen) (7`er) buss
16. Gras (Steinsvollen) (9`er) buss
17. Gras (Steinsvollen) (9`er) buss
18. Gras (Steinsvollen) (7`er) buss
19. Gras (Steinsvollen) (7`er) buss
20. Gras (7`er)
21.Kunstgras (9èr)-Finalebane res