Fristar

Siste dato for påmelding av lag er sett til 30.april 2019. Påmeldingen blir stengt dersom max antall lag blir nådd før den tid

Frist for innbetaling av påmeldingsavgift: 31.januar.

Frist for innbetaling av deltakarkort: 15. mai 2019. Alle deltakarkort MÅ betalast av klubben samla.

Bestillinga av deltakarkort etter 15.mai må gjerast på mail til post@etnecup.no

Konto for Etnecup er: 3543.10.03684 i Etne Sparebank

Betalingsdatoen av påmeldingsavgift er grunnlag for stryking ved for mange påmelde lag. Du kan kontrollera status for Din klubb via påmeldingslinken.

Lag som trekkjer seg etter at betalingsfristen av påmeldingsavgift er gått ut, får ikkje refundert påmeldingsavgifta.

Campingplasser må forskuddsbetales. Betalingsfrist er 15.mai 2019. Bestilling og betaling må bli gjort av laget, det er ikke mogleg å bestille plasser individuelt. 

Bestillinga av campingplass etter 15.mai må gjerast på mail til camping@etnecup.no