Fristar

Hugs at bestilling/valg av overnatting MÅ gjerast samtidig med at påmelding til Etnecup vert gjort.

Siste dato for påmelding av lag er sett til 30.april. Påmeldingen blir stengt dersom max antall lag blir nådd før den tid

Frist for innbetaling av påmeldingsavgift er 15.februar

Frist for bestilling av deltakarkort: 1.mai.

Frist for innbetaling av deltakarkort er 15.mai. Alle deltakarkort MÅ betalast av klubben samla.

Endring av deltakarkort etter 13.juni må gjerast på mail til post@etnecup.no

Konto for Etnecup er: 3543.10.03684 i Etne sparebank

Betalingsdatoen av påmeldingsavgift er grunnlag for stryking ved for
mange påmelde lag. Du kan kontrollera status for Din klubb via påmeldingslinken
.

Trekking av lag frå Etnecup:

Lag som trekkjer seg etter 1.april får ikkje refundert påmeldingsavgifta. Dersom cupen vert fulltegna, vert dato for når lag kan trekker seg og få refundering satt til ein månad etter at cupen er fullteikna. Om dette skjer vil alle lag få eit varsle om dette. Dersom cupen vart avlyst vert all innbetaling refundert.

Campingplasser må forskuddsbetales. Betalingsfrist er 15.mai. Bestilling og betaling må bli gjort av laget, det er ikke mogleg å bestille plasser individuelt. 

Bestillinga av campingplass etter 15.mai må gjerast på mail til camping@etnecup.no