Fristar

Siste dato for påmelding av lag er sett til 30.april. Påmeldingen blir stengt dersom max antall lag blir nådd før den tid

Frist for innbetaling av påmeldingsavgift er 14 dagar etter påmelding.

Frist for bestilling av deltakarkort: 1.mai.

Frist for innbetaling av deltakarkort er 15.mai. Alle deltakarkort MÅ betalast av klubben samla.

Bestillinga av deltakarkort etter 1.mai må gjerast på mail til post@etnecup.no

Konto for Etnecup er: 3543.10.03684 i Etne Sparebank

Betalingsdatoen av påmeldingsavgift er grunnlag for stryking ved for
mange påmelde lag. Du kan kontrollera status for Din klubb via påmeldingslinken
.

NB!          Lag som trekkjer seg etter 1. februar  er gått ut, får ikkje refundert
                 påmeldingsavgifta.
Denne fristen er feil og gjeld ikkje. Påmeldingsavgifta vil ikkje bli refundert.                  etter at betalinga. Dette for å kunne gi lag som er på venteliste eit klart svar.

                Me vil sende ut ein mail om dette til alle lag som har fått plass. Om det er lag som vil trekke seg når                  dei får mailen og allereie har betalt så vil De sjølvsagt få pengene tilbake slik det stod i starten.

Campingplasser må forskuddsbetales. Betalingsfrist er 15.mai. Bestilling og betaling må bli gjort av laget, det er ikke mogleg å bestille plasser individuelt. 

Bestillinga av campingplass etter 15.mai må gjerast på mail til camping@etnecup.no