Turneringsreglar

For at det skal bli avvikla spel i klasse 8 og 9 må det vera påmeldt min. 8 lag i kvar klasse.

Blir det for lita påmelding kan det bli samanslåing av klassar.

Klasse  1  og klasse 2 blir spelt som 5`er fotball, klassane 3, 4, 5, 6, 7 og 8 blir spela som 7`er fotball i samsvar med reglane til R.F.K for barnefotball, med unntak av speletida som er 2×15 minutt og at klasse 7 og 8 blir spelt som 7`er fotball og ikkje 9`er fotball.

Klassane 9 og 10 blir spelt som 9`er fotball. . Alle dissse i samsvar med reglane til R.F.K for ungdomsfotball, med unntak av speletida som er 2×20 minutt. Kampane vert spelt på Steinsvollen (5 minutt med buss/bil)

Fredag blir det spela enkel serie på gras- og kunstgras banar.

Alle lag som deltek i Etne Cup må vera førebudd på å spela kamp fredag kl. 17.00.

Laurdag  fortsett seriespelet samt nokre sluttspelkampar i klasse 9 og 10.

Søndag spelar alle lag i kl. 1 – 8 ein kamp mot ein ny motstandar. Alle lag i klassane 9 og 10 spelar enten  plasseringskamp eller finalar.

Reglar for klassane 9 og 10:

Ved poenglikskap avgjer målskilnaden, innbyrdes oppgjer og loddtrekning i nemnde rekkefølgje.

Finalane blir spelt over 2×25 minutt. Ved uavgjort i sluttspelkampar blir det spelt 2×5 min ekstraomgangar. Ved framleis uavgjort vert det telt cornerar (corner i ordinær og i ekstraomganger tel) og er det framleis uavgjort føreteke me loddtrekning. Den vert utført av lagleiarane. Med atterhald om veret, blir kampane spela på grasbanar og kunstgrasbane.