Prisar

Påmeldingsavgift

Deltakaravgift

Pr. lag er sett til:
Gutar/Jenter 9-12 år kr. 1.850,-
Gutar/Jenter 13 år kr. 2.100,-

A-kort kr. 1050,-
B-kort kr. 800,-
C-kort kr. 425,-

A-kort

Overnatting fredag/søndag
Varmrett fredagskveld
Frukost, middag, kvelds laurdag
Frukost og lunsj søndag.

Lagleiar/trenar/føresette som skal overnatte og ha mat må kjøpe A-kort.

B-kort

Varmrett fredagskveld
Frukost, middag, kvelds laurdag
Frukost og lunsj søndag

C-kort

Gjeld alle arrangement.
Er inkludert i A- og B-kort.

.

.

Korta (A-, B- og C-) inkluderer turneringsbevis med lagbilete, T-skjorte, samt gratis tilgang til alle sosiale arrangement.

Måltid

Måltid kan du også kjøpe utanom dei forskjellige korta. Prisar på måltid kjøpt i kafeen er:
Middag vaksne kr. 150,-
Middag born kr. 80,-
Frukost/brødmat kr. 80,-
Graut kr. 90,-

Det blir lagt til rette for sosiale arrangement fredags- og laurdagskvelden, bl.a. disco og kino. Meir info kjem når cupen nærmar seg

Kvar spelar som deltek på Etncup må ha deltakarkort. Deltakarkortet er eit armband som fortel at han/ho har gratis tilgang til alle aktivitetar som er arrangert av Etnecup. Når siste kamp er spelt får kvar påmelde spelar  (med A, B eller C deltakarkort) ein diplom med lagbilete pluss ein diplom til klubben og trenar. Deltakerane får også deltakarpokal og Cup t-skjorte. Nærare informasjon om program, kampoppsett m.m. vert lagt ut på heimesida i god tid før Etne Cup startar.  

Spørsmål kan rettes på mail til Etnecup – post@etnecup.no

Overnatting med telt eller campingvogn

Me har eigen campingplass med kapasitet til cirka 150 eininger. Det er førehandstinging av plass. Campingplasser MÅ bli bestilt gjennom laget, det er ikkje mogleg å bestille plasser individuelt. 

Campingplasser må forskuddsbetales. Betalingsfrist er 15.mai. Bestilling og betaling må bli gjort av laget, det er ikke mulig å bestille plasser individuelt. 

Spørsmål kan De sende på mail til post@etnecup.no

Pris pr. eining for helga finn du her