Prisar

Påmeldingsavgift

Deltakaravgift

Pr. lag er sett til:
Gutar/Jenter 9-12 år kr. 1.250,-
Gutar/Jenter 13 år kr. 1.500,-

A-kort kr. 790,-
B-kort kr. 670,-
C-kort kr. 350,-

A-kort

Overnatting fredag/søndag
Varmrett fredagskveld
Frukost, middag, kvelds laurdag
Frukost og lunsj søndag

B-kort

Varmrett fredagskveld
Frukost, middag, kvelds laurdag
Frukost og lunsj søndag

C-kort

Gjeld alle arrangement.
Er inkludert i A- og B-kort.

.

.

Korta (A-, B- og C-) inkluderer turneringsbevis med lagbilete, T-skjorte, samt gratis tilgang til alle sosiale arrangement.

Måltid

Måltid kan du også kjøpe utanom dei forskjellige korta. Prisar på måltid kjøpt i kafeen er:
Middag vaksne kr. 130,-
Middag born kr. 70,-
Frukost/brødmat kr. 70,-
Graut kr. 70,-

Det blir lagt til rette for sosiale arrangement fredags- og laurdagskvelden, bl.a. disco og kino. Meir info kjem når cupen nærmar seg

Kvar spelar som deltek på Etncup må ha deltakarkort. Deltakarkortet er eit armband som fortel at han/ho har gratis tilgang til alle aktivitetar som er arrangert av Etnecup. Når siste kamp er spelt får kvar påmelde spelar  (med A, B eller C deltakarkort) ein diplom med lagbilete pluss ein diplom til klubben og trenar. Nærare informasjon om program, kampoppsett m.m. vert lagt ut på heimesida i god tid før Etne Cup 2019 startar.  

Spørsmål kan rettes på mail til Etnecup – post@etnecup.no

Overnatting med telt eller campingvogn

Me har eigen campingplass med kapasitet til cirka 100 eininger. Det er førehandstinging av plass. Campingplasser MÅ bli bestilt gjennom laget, det er ikkje mogleg å bestille plasser individuelt. 

Campingplasser må forskuddsbetales. Betalingsfrist er 15.mai 2019. Bestilling og betaling må bli gjort av laget, det er ikke mulig å bestille plasser individuelt. 

Spørsmål kan De sende på mail til post@etnecup.no

Pris pr. eining for helga:

Telt 1 - 4 personer    kr. 300.-

Telt 4 – 8 personer    kr. 400.-

Større telt, lavo, etc  etter avtale, send e-post til post@etnecup.no

Campingvogn/bobil kr. 600.-

Siste dato for påmelding av lag er sett til 30.april 2019

Frist for innbetaling av påmeldingsavgift: 30 dagar etter påmelding

Frist for innbetaling av deltakarkort: 15. mai 2019. Alle deltakarkort MÅ betalast av klubben samla.

Konto for Etnecup er: 3543.10.03684 i Etne Sparebank

Betalingsdatoen av påmeldingsavgift er grunnlag for stryking ved for mange påmelde lag. Du kan kontrollera status for Din klubb via påmeldingslinken.

Lag som trekkjer seg etter at påmeldingsfristen er gått ut, får ikkje refundert påmeldingsavgifta.