Buss/transport

Buss er til banane 15, 16 og 17 på Steinsvollen. Det tek ca. 5 minutt med buss. Det gjeld J13 og G13 som har alle kampane der samt at ein 7' er bane er der.

Her finn du busstider