Buss/transport

Buss er til banane 15, 16 og 17 på Steinsvollen. Det tek ca. 5 minutt med buss. Det gjeld J13 og G13 som har alle kampane der samt at ein 7' er bane er der. Dersom laget treng transport til kamp på Steinsvollen må det bestilles i resepsjonen på Skakke