Buss/transport

Buss er til banane 15, 16 og 17 på Steinsvollen. Det tek ca. 5 minutt med buss. Det gjeld J13 og G13 som har alle kampane der samt at ein 7' er bane er der.

Her er busstidene under Etnecup frå Skakkesenteret til Steinsvollen, og retur.