Klassar

Etnecup er delt inn i følgjande klassar og spelesystem:

Klasse 1 Gutar 9 (5`er fotball) Født etter 1.1.2013

Klasse 2 Jenter 9 (5`er fotball) Født etter 1.1.2013

Klasse 2 Jenter 9 (5`er fotball) Født etter 1.1.2013

Klasse 3 Gutar 10 (7`er fotball) Født etter 1.1.2012

Klasse 4 Jenter 10 (7`er fotball) Født etter 1.1.2012 

Klasse 5 Gutar 11 (7`er fotball) Født etter 1.1.2011

Klasse 6 Jenter 11 (7`er fotball) Født etter 1.1.2011 

Klasse 7 Gutar 12 (7`er fotball) Født etter 1.1.2010 - (mrk - 7`er fotball)

Klasse 8 Jenter 12 (7`er fotball) Født etter 1.1.2010 - (mrk - 7`er fotball)

Klasse 9 Gutar 13 (9`er fotball) Født etter 1.1.2009

Klasse 10 Jenter 13 (9`er fotball) Født etter 1.1.2009