Klassar

Etnecup er delt inn i følgjande klassar og spelesystem:

Klasse 1 Gutar 9 (5`er fotball) Født etter 1.1.2012

Klasse 2 Jenter 9 (5`er fotball) Født etter 1.1.2012

Klasse 3 Gutar 10 (7`er fotball) Født etter 1.1.2011
Klasse 4 Jenter 10 (7`er fotball) Født etter 1.1.2011 
Klasse 5 Gutar 11 (7`er fotball) Født etter 1.1.2010
Klasse 6 Jenter 11 (7`er fotball) Født etter 1.1.2010 
Klasse 7 Gutar 12 (7`er fotball) Født etter 1.1.2009
Klasse 8 Jenter 12 (7`er fotball) Født etter 1.1.2009
Klasse 9 Gutar 13 (9`er fotball) Født etter 1.1.2008
Klasse 10 Jenter 13 (9`er fotball) Født etter 1.1.2008