Overnatting

Fordeling av overnattingssstader blir lagt ut her når dette er klart.

Det er plass til 3 leiarar pr lag som overnattar i lokala våre. Det er mogleg å bestille plass for campingvogn/bubil/telt på Etnecup sitt område. Sjå link for camping.

Spørsmål vedr. overnatting kan sendast til overnatting@etnecup.no