Overnatting

Fordeling av overnattingssstader blir lagt ut her når dette er klart

Det er plass til 3 leierar pr lag som overnattar i våre lokaler.  Det er mogleg å bestille plass for campingvogn/bobil/telt på Etnecup sitt område. Sjå link for camping.

Spørsmål vedr. overnatting kan rettes til overnatting@etnecup.no