Overnatting

Fordeling av overnattingssstader kjem her når den er klar

Minst to lagleiarar/vaksne må overnatta saman med spelaran, men det er plass til at max 3 leiarar pr lag som overnattar i lokala våre. Det er mogleg å bestille plass for campingvogn/bubil/telt på Etnecup sitt område. Sjå link for camping.

Spørsmål vedr. overnatting kan sendast til overnatting@etnecup.no

Innkvartering på skular/anna lokale i regi av Etnecup er ikkje mogleg før klokka 17.00.