Ofte stilte spørsmål

Me får mykje spørsmål frå deltakerane våre. For å gjer det så enkelt som mogleg for deg å få svar på det du lurar på, har me skrive ned nokre av dei mest spurde spørsmåla.

Betalingsløsninger i kiosker

I kioskene og grillteltet kan du bruke kontanter, Vipps og kort

I sekreteriatet og Skakkekiosk kan du betale med Kort og kontanter

Det er mulig å ta ut kontanter i sekreteriatet mot et gebyr. Det er minibank automat i sentrum (sparebanken Vest)

Når er kampoppsettet klart?

Kampoppsettet blir publisert i starten av juni. Det kan skje endringar i kampoppsettet heilt fram til cupstart, og me anbefalar difor at de tar ein sjekk i førekant. Laga blir kontakta på telefon dersom endringar skjer etter torsdagen før cupen startar.

Når kjem oversikt over kvar me skal overnatta?

Oversikta over kor laga skal overnatta kjem 01.juni.

Kor mange spelerar kan delta på kvart lag?

Det er satt opp premiar for inntil 15 spelerar og 2 lagleierar. 

Når er fristen for registrering av spelerar?

Fristen for registrering av spelerar er 13. juni. Det er mogleg å gjera endringar etter denne datoen, men da må derer gjøre endrinene via post@etnecup.no

Må me legge inn fødselsdato på spelerane?

I klasse 1 – 8 er det nok at det vert lagt inn felles dato på alle samt året spelerane er født eks. 01.01.07

I klasse 9 og 10 der det er sluttspel og finale må me ha med fødselsdato på alle spelerar som skal delta.

Er det mogleg å etteranmelde spelerar?

Det er mogleg å gjera endringar etter 13.juni, men da må derer gjøre endrinene via post@etnecup.no.

Ein spelar har ikkje moglegheit å vera med allikevel, kan me få refundert deltakeravgifta?

 Ja, du betalar kun for det antallet som deltar i turneringa. Endringar frå  eller til vert korrigert  når laget sjekker inn i mottaket. For øvrige spørsmål rundt økonomi, kan du ta kontakt med vår økonomiansvarlig Hans J. Becker - hans@etnecup.no.

Er det lov å ha med overårige spillere?

Etnecup følgjer Rogaland fotballkrets sine reglar.  

Sjå §2-3 Unntak fra kravene til alder

Kan ein spelar delta på fleire lag i same klasse?

I utgangspunktet vil me helst at ein spelar høyrar til eit lag, men dersom dette gjer det vanskeleg å stille lag er det mogleg rullere på spelerarne. Forsøk å rullera på spelerar som er med på fleire lag. Det kan bli mykje belastning for ein spelar å spela så mange kampar og me ber om å unngå "topping" av lag.

I 13 årsklassen med sluttspel skal spelaren berre høyre til eit lag heile turneringa. Ved spesielle tilfelle kan ein endre på dette, men då skal turneringsleinga bli kontakta før dette blir gjort.

Kan en spelar delta i flere klasser?

Ja. Ein spelar kan for eksempel spille for Etne G10-1 og Etne G11-2. Det er lagleder som har ansvar for at begge lag har nok spillere i tilfelle kampene kolliderer. Spelaren må sjølvsagt ha alder til å delta på det yngste laget

Må laget spela kampar alle dager?

Ja. I utgangspunktet har alle lag kamp alle dagane.  I enkelte tilfelle, der gruppestorleiken tilseier det, kan det bli endring i dette.

Kva er forskjellen på dei ulike korttypane?

A-kort er for deg som ynskjer å bu og eta via Etnecup. B-kort inkluderer alt det eit A-kort inneheld, med unntak av overnatting. “C-kort” inkluderer alt det eit A-kort inneheld, med unntak av overnatting og mat. Sjå for øvrig  komplett oversikt over deltakerkort.

Kan familie og venner nytta seg av deltakerkort-tilbudet?

 Ja. Kort kan De bestille når laget bestiller kort til deltakerar og lagleierar. Antall A-kort er begrensa til 3 A-kort for voksne pr. lag. Familie og venner må ordna med overnatting sjølv, men kan bestille B- og C-kort  saman med kort til deltakerane. Det er også mogleg å kjøpe B- og C-kort eller mat kort for enkeltmåltid i  sekretariatet under cupen.

Kan me bu i nærleiken av spelerane ved overnatting med camping?

Ja, me prøver å tilpasse dette så langt det lar seg gjere.

Kva muligheitar for overnatting er det for dei som ikkje ynskjer å bu på skulen?

Me har eigen Campingplass ved sidan av Skakkehallen og ved Enge skule med strømuttak for Campingbiler og Campingvogner. Det er også Teltplasser . Sjå oversikt på vår campingside

Ein av deltakerne har matallergi. Kan han eta maten under cupen?

Me har alternativ til dei med gluten og/eller laktoseintoleranse. Hamburger og tacokjøttdeig er av storfe - inneheld ikkje svin. 

Allergiar skal lagleder registrerer på spillerne i profixio. Me klarer ikke å imøtekomma alle allergiar, men strekkjer oss så langt me kan.

Ta kontakt med kjøkkensjef (Kjersti Skogen) for å gi meir beskjed.

Er det mattilbud for personer som ikkje et svinekjøtt?

Ja, vi har tatt hensyn til dette. Ta kontakt med kjøkkensjef (Kjersti Skogen) for å gi beskjed.

Er det øvrige ting som du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt på post@etnecup.no.