Camping

Fordeling campingvogner/bobil og telt

Her er fordelinga over kva camp kvart lag skal bu på. Sjå kart ovanfor for å sjå kor "din" camp er.

Campingvogner/bubilar m.m.

Telt

Du som skal bu på Skakke Camping no. 1, Saloonen Camping no. 6, Enge Telt Camping no 7 må gjerne plassere campngvogner/bubil/telt på torsdag.

Det skal være 4 meter  mellom kvar camping enhet

Etter avtale med brannvesenet i Etne skal alle campingvognene stå med draget mot branngatene. Ved spørsmål ta kontakt med camping@etnecup.no

Overnatting med telt eller campingvogn

Me lagar til eigen camping. Det blir litt endring i campingområdet frå slik det er på kartet ovanfor, men me vel å vise oversiktsbildet for at lag kan sjå ein førebels oversikt over campingområdet. Det er førehandstinging av plass. Campingplasser MÅ bestillast gjennom laget, det er ikkje mogleg å bestille plasser individuelt. 

Ved stor pågang vil me måtte stoppe påmeldinga til campingplass. Det er "førstemann til mølla" som gjeld ved bestilling av camping.

Campingplasser må forskuddsbetalast. Sjå meir om frister. Bestilling og betaling må gjerast av laget, det er ikke mogleg å bestille plasser individuelt. 

Spørsmål kan sendast på e-post til camping@etnecup.no

Pris pr. eining for helga inkl. straum:

Telt 1 - 4 personer    kr. 750.-

Telt 4 – 8 personer    kr. 850.-

Større telt, lavo, etc  etter avtale, send e-post til camping@etnecup.no

Campingvogn/bubil kr. 1300.-