Camping

Overnatting med telt eller campingvogn

Me lagar til eigen camping. Det blir litt endring i campingområdet frå slik det er på kartet ovanfor, men me vel å vise oversiktsbildet for at lag kan sjå ein førebels oversikt over campingområdet. Det er førehandstinging av plass. Campingplasser MÅ bestillast gjennom laget, det er ikkje mogleg å bestille plasser individuelt. 

Ved stor pågang vil me måtte stoppe påmeldinga til campingplass. Det er "førstemann til mølla" som gjeld ved bestilling av camping.

Campingplasser må forskuddsbetalast. Sjå meir om frister. Bestilling og betaling må gjerast av laget, det er ikke mogleg å bestille plasser individuelt. 

Spørsmål kan sendast på e-post til camping@etnecup.no

Pris pr. eining for helga inkl. straum:

Telt 1 - 4 personer    kr. 750.-

Telt 4 – 8 personer    kr. 850.-

Større telt, lavo, etc  etter avtale, send e-post til camping@etnecup.no

Campingvogn/bubil kr. 1300.-