Velkommen til etnecup
16. - 18. juni 2023

Kampoppsett publisert

Kampoppsettet til Etnecup 2023 er nå publisert.

Last ned appen "Profixio" og søk etter Etnecup 2023. Appen finn du til både IOS og Android.

Me vil ha færrast mogleg endringar i kampoppsettet, men om du oppdagar feil, kollisjonar eller utfordringar så rapporter du det til pal@etnecup.no så raskt som mogleg.

Du finn også kampoppsettet her

Viktig til årets Etnecup

Spørsmål som gjeld:

- camping ber me om at vert sendt til camping@etnecup.no

- overnatting på skular ber me om at vert sendt til overnatting@etnecup.no

-

Det er nå sendt ut ein mail med litt info til dei som står som kontaktperson på laget i Etnecup-23.

Me minner om fristane som ligg her på heimesida under fristar.

  • Melda inn antall deltakarkort og korttype på Profixio innan 1.mai
  • Registrere T-skjorter ein skal ha til deltakerane med størrelse
  • Bestille camping/telt - det begynner å bli fullt.
  • Registrera spelerar med info samt å få med evt. allergiar

Me får mange spørsmål om når overnattingsplassene er fordelt. Dette arbeidet kan me ikkje begynne på før alle lag er ferdige med registrereinga av deltakarkort. Me reknar med at me kan legge ut oversikta på heimesider og facebook ca. 1.juni

Me har laga til ein "ofte stilte spørsmål" side der me forsøker å legge inn spørsmål som vert stilt fleire ganger. Forsøk å finne svar der først. Finn De ikkje svar kan De kontakte oss på mail eller facebook.

Alle lag som bestiller innkvartering vil få overnatting max 8 km frå turneringsområdet. Dei fleste
overnattingsplassene me tilbyr er i gangavstand til turneringsområdet.

Lik oss på Facebook for å få informasjon raskast mogleg.


countdown