Velkommen til etnecup
17. - 19. juni 2022

Etnecup 2022

Me har bestemt at Etnecup-22 vil bli arrangert helga 17.-19.juni.

Etnecup 2021 er diverre avlyst.

Det er med tungt hjarta me må informera om at Etnecup 2021 blir avlyst.

Etnecup er også i år fulltegna og det er veldig tungt å ta denne avgjerda. Me veit at veldig mange har gleda seg til Etnecup og nå blir skuffa, men tryggleiken til alle deltakerane står høgast.

Avlysinga skjer igjen på grunn av Corona situasjonen i landet. Med dei retningslinjene som nå er lagt til grunn har me diverre ikkje nokon mulighet å kunne gjennomføre Etnecup.

Me tapte kampen også i 2021, men me ser nå framover og vil komma sterkt tilbake i 2022.

Lagleierar med påmeldte lag vil få eigen mail med bl.a. informasjon om refundering.

Etnecup-21 - fulltegna

Også dette året vart Etnecup fulltegna ganske raskt Det er ein plass igjen i klassen J9. Det er også mogleg å melde på lag og stå på venteliste. Dette året er merkeleg og det er ein del fråfall i mange lag. Det kan føre til at enkelte lag ikkje klarer å delta og at me difor kan hente lag frå ventelista. Det vil kun tida vise

Me jobber med å gjennomføre Etnecup-21 som planlagt, men det viktigaste for oss er å gjennomføre ein trygg cup for alle.

Sidan færre lag sannsynligvis vil kunne overnatte på skular vil me me lage eit større campingområde så fleire lag kan overnatte på den måten med bobil/campingvogn/combicamp/telt.

Det er veldig mange spørsmål og diverre få svar enda, men me vil halda alle oppdatert så godt som mogleg framover på Facebook sida vår, Etnecup.no

Dersom cupen vert avlyst vil alle lag få tilbake påmeldingsgebyr og anna som evt. er betalt inn.

Etnecup ynskjer alle ei god jul og eit godt nyttår.

Som alle andre er også Etnecup prega av Covid-19. Me måtte avlyse Etnecup-20, men me jobbar med å planlegge Etnecup-21. Dette er utfordrande slik situasjonen er nå. Me ynskjer å gjennomføra Etnecup-21 på same måte som tidlegare versjonar av Etnecup er blitt gjennomførte, men det viktigaste for oss er at me skal ha ein cup der alle skal føle seg trygge.

Tidlegare år har påmeldinga vært i desse dagar, men me vel å utsetje påmeldinga til Etnecup-21.

Etnecup vil følgje FHI og styresmaktene sine anbefalingar. I slutten av januar veit me kanskje litt meir og me kjem med nye oppdateringar på korleis situasjonen er med tanke på Etnecup-21.
Informasjon om når påmeldinga blir opna vil stå på nettsida vår https://www.etnecup.no/ og på Facebooksida «Etnecup.no»

Hugs å «lik» facebooksida "etnecup.no" for å få varsel når me legg ut nyheiter.

Etnecup 2021 vert helga 11. - 13. juni.

Etnecup 2020 er avlyst

Det er med tungt hjarta me må informere om at Etnecup 2020 må avlyses.
Dette skjer på grunn av Corona situasjonen i landet. Regjeringa har sagt at det ikkje skal gjennomføres kultur- og idrettsarrangementer før 15. juni. Etnecup følgjer sjølvsagt råd og pålegg me får.

Me tapte denne kampen, men kjem sterkt tilbake i 2021.

Lagleierar med påmeldt lag vil få eigen mail med informasjon.

Etnecup styret

Venteliste på Etnecup-20

Det vart sett på venteliste etter 7 minutt åpen påmelding og Etnecup er fulltegna. Det er framleis mogleg å melde på lag, men du vert sett på venteliste. Lag som ikkje betaler påmeldingsgebyret mister plassen sin og lag på venteliste overtar då plassen. Me er ydmyke av interessa for å delta på Etnecup og jobbar for at cupen skal bli eit best mogleg minne for deltakerane. Me ynskjer alle deltakerar velkommen til Etnecup.

Me gledar oss til juni i Etne.

Dato for Etnecup 2020 er 12.juni til 14.juni.

Kryss av datoen for vårens vakraste eventyr - Etnecup 2020.

Me legg opp til at me kan ta inn 160 lag også denne gang. Etnecup 2019 var fulltegna veldig raskt og det var mange lag på venteliste. 

Påmeldinga startar fredag 27.12 kl. 12.00.

Håper å sjå dei aller fleste på Etnecup neste år, helga 12.-14.juni. 

Me har laga til ein "ofte stilte spørsmål" side der me forsøker å legge inn spørsmål som vert stilt fleire ganger. Forsøk å finne svar der først. Finn De ikkje svar kan De kontakte oss på mail eller facebook.

Alle lag som bestiller innkvartering vil få overnatting max 8 km frå turneringsområdet. Dei fleste
overnattingsplassene me tilbyr er i gangavstand til turneringsområdet.

Lik oss på Facebook for å få informasjon raskast mogleg.
Etnecup-21 fulltegna

countdown