Velkommen til etnecup
14. - 16. juni 2019

Etnecup 2019 er fulltegna.

Etnecup påmelding vart stoppa etter 13 timar open påmelding. Dette for at me skulle få betre oversikt. Me slapp så inn lag etterkvart for å "fylle" opp kvar klasse med max antall lag. Det er mange lag som ikkje kom med på årets Etnecup, men me har valgt å ikkje gå opp på antall lag i dei ulike klassane for å oppretthalde den gode kvaliteten me er kjende for.

Me har laga til ein "ofte stilte spørsmål" side der me forsøker å legge inn spørsmål som vert stilt fleire ganger. Forsøk å finne svar der først. Finn De ikkje svar kan De kontakte oss på mail eller facebook.

Me legg opp til at me kan ta inn 160 lag også denne gang. I fjor vart Etnecup fulltegna veldig raskt (etter 5 dagar) og det var mange lag på venteliste. 

Håper å sjå dei aller fleste på Etnecup neste år, helga 14.-16.juni. Lik oss på Facebook for på få raskast mogleg informasjon.

Alle lag som bestiller innkvartering vil få overnatting max 8 km frå turneringsområdet. Dei fleste overnattingsplassene me tilbyr er i gangavstand til turneringsområdet.

countdown